Nastavnici u sva zvanja za užu naučnu oblast Pedagogija

Назад
Nastavnici u sva zvanja za užu naučnu oblast Pedagogija

Nastavnici u sva zvanja za užu naučnu oblast Pedagogija

Visoka skola akademskih studija "DOSITEJ"

Наука и образовање - Београд-Савски Венац;

УСЛОВИ: за избор наставника у звању доцента, ванредног професора и редовног професора и заснивање радног односа су: докторска дисертација из одговарајуће научне области, списак објављених радова из уже научне области и способност за наставни рад.

За избор у звању сарадника су: диплома високог образовања, диплома мастер академских студија из одговарајуће области, способност за наставни рад и списак објављених радова.  

          Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Високе школе академских студија “Доситеј” и Правилником о избору наставника и сарадника са минималним условима за избор у звање у одговарајућој области.

         ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс доставити:

 

Биографију и списак објављених радова, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству ( не старије од шест месеци), оверене копије диплома о предходно стеченим звањима, потврду да није осуђиван ( не старије од шест месеци), потврду да није под истрагом. 

          Пријаву и тражену документацију доставити у папирном и електронском облику на адресу: Нушићева бр.12а, 11000 Београд и email: vsdositej@yahoo.com

 

         Рок за подношење пријава је (8) осам дана од дана објављивања конкурса.

 

         За све детаљније информације, кандидати се могу обратити на телефон: 011/3235500.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

10.07.2024. - 18.07.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Савски Венац;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Васпитање и образовање

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Средњи) - Пожељно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати