Nastavnik u zvanju nastavnik stranog jezika-engleski jezik za užu naučnu oblast Opšteobrazovni predmeti-engleski jezik

Назад
Nastavnik u zvanju nastavnik stranog jezika-engleski jezik za užu naučnu oblast Opšteobrazovni predmeti-engleski jezik

Nastavnik u zvanju nastavnik stranog jezika-engleski jezik za užu naučnu oblast Opšteobrazovni predmeti-engleski jezik

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Наука и образовање - Београд;

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО из Београда на основу члана 75. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. Закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/2021 – др.закон) и члана 45. Статута Високе школе број А-303 од 08.06.2021. године расписује

К О Н К У Р С

За избор у звање и заснивање радног односа

1 наставника у звању наставник страног језка – енглески језик за ужу научну област Општеобразовни предмети- енглески језик

 

Услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању  и Правилником о избору у звања  Високе школе за пословну економију и предузетништво. 

 

Пријава на конкурс, биографија и списак објављених радова достављају се Високој школи за пословну економију и предузетништво на мејл  konkurs@vspep.edu.rs

 

Висока школа за пословну економију и предузетништво  задржава право да тражи додатну документацију кандидата.

Конкурс је отворен и пријаве ће се примати у року од осам дана од дана објављивања конкурса.

О резултатима конкурса биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани да доставе следећа документа: оверене фотокопије диплома (високо образовање, магистратура, докторат); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; уверење о држављанству и потврду надлежног органа да кандидат није осуђиван. 

Обавештења се могу добити на мејл  konkurs@vspep.edu.rs

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.01.2022. - 13.02.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Филологија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати