Возач у санитетском превозу

Назад

Возач у санитетском превозу

DOM ZDRAVLjA BLACE

Саобраћај и транспорт - Блаце ;

Рад у Одељењу возног парка

Врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената; управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања,преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе; рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у возилу;надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу; при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност; води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи; одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената; у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП; материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; дужан је да води редовну и исправну евиденцију о пређеној километражи и количини утрошеног  горива и мазива; одржава возила и опрему у гаражи, води контролну књигу о свим променама на возилу о којем благовремено обавештава руководиоца возног парка; обавезан је да се у свако доба одазове на позив надлежног радника или дежурне службе, ради превоза болесника у хитним случајевима; одржава чистоћу у просторијама аутогараже; обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима, утврђене законом и другим прописима, по налогу руководиоца; за свој рад одговоран је шефу одељења).

Контакт телефон: 027/371-464

Контакт особа: Марија Митровић

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично, радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место- Возач у санитетском превозу у Одељењу возног парка“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

23.06.2022. - 01.07.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Блаце ;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Саобраћај

Рад на рачунару:

- Не користим рачунар() - Пожељно;

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати