Физиотерапеутски техничар

Назад
Физиотерапеутски техничар

Физиотерапеутски техничар

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

 

Број:  1-2090/22

Датум: 10.10.2022.

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци као и указане потребе, расписује се  следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На одређено време због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад, за 2 извршиоца на радном месту:

 

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

 

УСЛОВИ:   

 

-стечено средње образовање трајању од четири године,

-завршена средња  медицинска школа-одсек за физиотерапеуте, 

-положен стручни испит.

-одобрење за рад – лиценца.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану медицинску документацију; 

-примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, магнетотерапија, ласеротерапија, пелоидотерапија, терапија парафангом, криотерапија, ултразвук и друге технике, на основу општег плана лечења датог од стране лекара специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације,

-прати пацијентово стање и напредак; 

-прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања; 

-подстиче и подучава пацијента да самостално изводи вежбе.

-примењује кинезитерапију под контролом вишег физиотерапеута,

-врши услуге у оквиру „wellness“; спа програма,

-води уредну евиденцију о броју болесника и терапијских процедура,

-ради и друге послове из своје струке по налогу вишег физиотерапеута-главног терапеута Болнице, 

-обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 18.10.2022.године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

10.10.2022. - 18.10.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати