Судијски помоћник - виши судијски сарадник

Назад

Судијски помоћник - виши судијски сарадник

Privredni sud u Valjevu

Право - Ваљево;

Помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, врши самостално или под надзором и упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника суда.

Потребни услови:  Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академнским струдијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ''Послови'' и истиче 02.02.2023.год.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

25.01.2023. - 02.02.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Ваљево;

Радно искуство:

Више од 1 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати