Доктор медицине изабрани лекар

Назад
Доктор медицине изабрани лекар

Доктор медицине изабрани лекар

Дом здравља Др Бошко Вребалов

Здравство и фармација - Зрењанин;

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Број: 01-375/1

Дана:  16.05.2023. г.

З  р е  њ  а н  и  н

 

            На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-64/2023-02 од 31.03.2023. године, в.д. директора Дома здравља расписује

 

О   Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

  1.             Доктор медицине изабрани лекар – радни однос се заснива на одређено време због повећаног обима посла до 6 месеци – 3 извршиоца.

 

            Услови:    - завршен Медицински факултет

                             - положен стручни испит за доктора медицине

                             - лиценца

 

            Заинтересовани  кандидати дужи су да поднесу:

 

1.       пријаву са кратком биографијом

2.      оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

3.      оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту за докторе медицине 

4.      оверену фотокопију лиценце или Решења о испуњавању услова за издавање  

        лиценце

5.       потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).

     

            Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, сајту Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен, на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

                                                                                                                       В.д.  директора

                                                                               

                                                                                                                       Миљуш др Милан

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

18.05.2023. - 26.05.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

3

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати