Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту

Назад
Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту

Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту

Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

-   повећан обим посла

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом  -  повећан обим посла, у Општу болницу «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин  за радно место:

        1. Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту ..............................  1 извршилац

- за рад у служби Гинекологија и акушерство

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  IV степен стручне  спреме, завршену  средњу медицинску школу – смер гинеколошко – акушерска сестра  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе 
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од годину дана)
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице (не старији од шест месеци)
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела) 
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б  

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.07.2023. - 14.07.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5, са назнаком «ОГЛАС». Документација се предаје у затвореним ковертама Назначити у молби датум почетка огласа Оглас важи од 05.07.2023. године до 14.07.2023.године Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати