Правник за обављање правно – саветодавних послова

Назад

Правник за обављање правно – саветодавних послова

Savez distrofičara Srbije

Право - Београд-Палилула;

Очекивано трајање запослења је 12 месеци (до повратка са породиљског одсуства и неге детета);

Пуно радно време, 40 часова недељно;

Опис послова:

  • Прати законску регулативу из области социјалне, здравствене и инвалидске заштите, образовања, запошљавања, људских права као и других права особа са инвалидитетом;
  • Даје правно мишљење и пружа правну помоћ руководству и чланицама Савеза;
  • Прати усвајање нових нацрта закона и других предлога прописа из области заштите и права особа са инвалидитетом и у сарадњи са запосленим у Стручној служби, предузима активности ради њиховог побољшања;
  • Израда образаца, решења, потврда, уговора и других докумената који су у вези са радом Савеза;
  • Учествује у организацији и стручној припреми материјала за седнице органа Савеза;
  • Стара се о извршењу планова рада, програмских активности сходно усвојеним плановима, преузетим обавезама или потписаним уговорима у складу са одлукама председника, органа и тела Савеза;
  • Обавља и друге послове по налогу председника Савеза.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

14.05.2024. - 26.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Палилула;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Windows(Средњи) - Обавезно; Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно; Обрада табела – Excel(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати