Дактилограф

Назад
Дактилограф

Дактилограф

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Администрација - Бачка Топола;

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30 тел. 064/8624-476 e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs Дактилограф на привремено-повременим пословима до повратка одсутног радника Опис послова: обавља дактилографске послове односно куца све врсте поднесака, дописа, материјала и извештаја за потребе Правобранилаштва, врши административне и техничке послове пријема аката и поднесака из надлежности Правобранилаштва и завођења у евиденцију Правобранилаштва, отпрема службену пошту органима Општине и другим органима и лицима, умножава, копира и скенира материјал и акта, води одговарајуће евиденције за пријем и отпрему службене поште, распоређује примљена акта и улаже у списе предмета, врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању, доставља обрађен материјал адресантима на територији насељеног места Бачка Топола, припрема предмете за архиву, по потреби обавља и друге послове по налогу правобраниоца. УСЛОВИ: Без обзира на степен стручне спреме и радно искуство, потребан сертификат о завршеном курсу дактилографије, знање рада рачунару-мс оффице и возачка дозвола Б категорије. ОСТАЛО: Пријаве са личном и радном биографијом слати на адресу pravobranilac@btopola.org. rs. Информације је могуће добити на број телефона 064/8624-476. Рок за пријаву: 31.05.2024.g.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

15.05.2024. - 31.05.2024.

Врста рада:

Привремени и повремени послови

Број радника:

1

Место рада:

Бачка Топола;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

потребан сертификат о завршеном курсу дактилографије, знање рада на рачунару-мс оффице и возачка дозвола Б категорије

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати