Техничар одржавања одеће

Назад

Техничар одржавања одеће

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska banja

Угоститељство и туризам - Медвеђа;

На основу члана 37. Закона о раду и члана 22.  Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, вд директор расписује следећи


                                                                                                         О    Г    Л   А   С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на посао

1. Радно место:

Техничар одржавања одеће на одређено време са пуним радним временом ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на посао      

Услови: - Основна школа, без искуства.

                    

Опис послова Техничар одржавања одеће: 

 

- пере веш, гардеробу, постељину, радну одећу и остало рубље; 

- суши и пегла веш и одећу; 

- врши обележавање рубља и његово крпљење; 

- чисти и дезинфикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне просторије перионице; 

- требује и преузима материјал за потребе одржавања одеће. 

- одговорна је за целокупан инвентар и основна средства којима се дуже 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија сведочанства ;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

2. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је осми дан од дана објављивања на web страници Mинистарства здравља.

3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Николе Тесле број 16, 16246 Сијаринска бања са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС".

 

 

У Сијаринској бањи                                                                                                             ВД   Д и р е к т о р

20.05.2024. године                                                                                                       Мр сци. мед Небојша Арсић

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.05.2024. - 29.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Медвеђа;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Трговина, угоститељство и туризам

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати