Спремач/ица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Назад
Спремач/ица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Спремач/ица просторија у којима се пружају здравствене услуге

Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

Занатске и личне услуге - Зрењанин;

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом
  -   до повратка привремено одсутног запосленог

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом – до повратка привремено одсутног запосленог у Општу болницу «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин,  за раднo местo:


2.    Спремач/ица просторија у којима се пружају здравствене услуге .................. 1 извршилац

Радно време: Сменски рад (Турнус) са ноћним радом


*** Кандидати за радна места под редним бројем  1 и 2  морају имати завршену основну школу.
     Заинтересовани кандидати треба да приложе:
    молбу
    CV
    оверену  фотокопију  сведочанства о завршеној основној школи
    лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од 12 месеци)
    уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице (не старији од 6 месеци)
    доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
    доказ о имунизацији Хепатитис Б

Рок за подношење пријава је 10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,
са назнаком «ОГЛАС»


Документација се предаје у затвореним ковертама
Назначити у молби датум почетка огласа

Оглас важи од 21.05.2024. године до 30.05.2024. године
Неблаговремене и непотпуне

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.05.2024. - 30.05.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Занатске услуге

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати