Магистар фармације у Служби за апотекарску делатност - апотека Дома здравља Шид

Назад
Магистар фармације у Служби за апотекарску делатност - апотека Дома здравља Шид

Магистар фармације у Служби за апотекарску делатност - апотека Дома здравља Шид

ДОМ ЗДРАВЉА " ШИД "

Здравство и фармација - Шид;

ДОМ ЗДРАВЉА " ШИД "  Алексе Шантића бр.1  Шид

Магистар фармације у Служби за апотекарску делатност .

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

11.06.2024. - 19.06.2024.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Шид;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Завршен фармацеутски факултет . Уз пријаву на оглас приложити : копију дипломе, копију уверења о положеном стручном испиту, копију/очитану личну карту, копију лиценце . Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту НСЗ и на сајту Министарства здравља; путем поште или лично предати на писарницу Дома здравља Шид. Контакт телефон за све информације 022/712-522 или e-mail : info@domzdravljasid.org.rs

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати