Глобални програм „Миграције и дијаспора“

Глобални програм „Миграције и дијаспора“ (PMD) се спроводи по налогу немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ) у 22 земље света. У Србији га спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ), заједно са имплементационим партнерима - Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије (МИНРЗС) и Националном службом за запошљавање (НСЗ).

Циљ програма је да оснажи кључне актере у одабраним партнерским земљама да у већој мери користе позитивне ефекте регуларних миграција и дијаспоре за локални друштвено-економски развој.

Од новембра 2016. године, у сарадњи са МИНРЗС и НСЗ, глобални програми „Миграције и дијаспора“ и „Миграције за развој“ нуде свеобухватно саветовање у Немачком информативном центру за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК). Кроз сарадњу на ПМД-у, миграциони сервисни центри су преко ДИМАК-а оснажени у пружању саветовања  и информисања о предусловима за регуларне миграције и о ризицима у нерегуларних миграција.

Глобални програм „Миграције и дијаспора“ подељен је на три компоненте које чине пет области деловања.

Компонента „Регуларне радне миграције и мобилност“

Област деловања 1: Развојно оријентисани повратак  

Програм промовише позитивне ефекте миграција кроз подршку запошљавању (високо) квалификованих повратника из Немачке. Инструмент „Returning Experts“ нуди подршку у виду проналажења радног места, додатка на плату, опремања радног места и обука. Додатне информације и пријава су доступне на:  Returning experts (Diaspora2030 | Working - GIZ)

Област деловања 2: Регуларне миграције/савети о миграцијама

Са циљем доприноса безбедним, уређеним и регуларним миграцијама, ДИМАК нуди саветовање особама заинтересованим за миграције и повратницима. У оквирима програма „Миграције и дијаспора“ ДИМАК заједно са седам миграционих сервисних центара Националне службе за запошљавање пружа поуздане информације о предусловима за регуларне миграције и о ризицима ирегуларних миграција. Додатно, кроз програм „Миграције за развој“ у понуди је информисање и мере подршке за социо-економску (ре)интеграцију повратника и других осетљивих категорија становништва.

Компонента “Сарадња са дијаспором”

Област деловања 3: Социјално ангажовање дијаспоре

Финансијска подршка непрофитном ангажовању дијаспоре је на располагању путем бесповратних средстава за пројекте које реализују организације дијаспоре регистрована у Немачкој са својим партнерима у Србији, као и за краће ангажовање квалификованих особа из дијаспоре у Немачкој. Пријаве су доступне путем линка:  Diaspora experts (Diaspora2030 | Volunteering - GIZ)

Област деловања 4: Допринос дијаспоре финансијском и економском развоју

За одабране пословне идеје програм мигрантима у Немачкој нуди услуге подршке за њихову реализацију и покретање пословања у земљи њиховог порекла. Годишње позиве за достављање предлога пословних идеја објављује програм PMD. Додатно, интернет сајт www.geldtransFair.de пружа информације о трошковима трансфера новца између селектованих земаља, курсној листи и дужини трајања трансфера новца ка корисницима.

Компонента “Управљање миграцијама”

Област деловања 5: Јачање капацитета институција у партнерским земљама ради остварења циљева Глобалног споразума о безбедним, уређеним и регуларним миграцијама

На основу Глобалног споразума о безбедним, уређеним и регуларним миграцијама (GCM), јачају се технички и оперативни капацитети партнерских институција релевантних за област миграција, путем саветовања о миграцијским политикама, билатералне или мултилатералне сарадње између партнерских земаља, подршке мултиактерском дијалогу и других мера за развој капацитета.

У фебруару 2020. године, Влада Републике Србије усвојила је Стратегију о економским миграцијама за период 2021-2027, којом се по први пут у Републици Србији регулише област економских миграција. Недавно усвојени пратећи Акциони план за спровођење Стратегије предвиђа активности директно усмерене на учешће дијаспоре у економском развоју Србије, са посебним акцентом на локални развој. ПМД је подржао израду ових докумената који имају за циљ стварање бољег економског и социјалног амбијента који ће успорити исељавање радно активног становништва, ојачати везе са дијаспором, подстаћи повратак и циркуларне миграције, али и привући стране држављане различитих образовних профила.

Промотивне филмове о важности усвојених докумената и значају укључивања српске дијаспоре у развој матице погледајте овде: 

Актуелна фаза програма (јул 2019. – jун 2023. године) предвиђа следеће активности:

  • Јачање саветодавних структура у вези са саветовањем о регуларним миграцијама и развој капацитета МИНРЗС и НСЗ у погледу регуларних миграција
  • Обуке у вези са Глобалним споразумом о уређеним, безбедним и регуларним миграцијама и у вези са мултисекторском сарадњом (методологија Collective Leadership Institute)
  • Размена и унапређење знања кроз подршку мултиактерском дијалогу о сарадњи са дијаспором, потенцијалима радних миграција и развоју миграционих политика
  • Билатерална и трилатерална размена
  • Подршка у виду ангажовања стручњака на краћи и средњорочни период, као и упућивање страних стручњака који би се интегрисали у рад партнерских организација
  • Подршку квалификованим повратницима и представницима српске дијаспоре у Немачкој. Додатне информације су доступне на интернет страници Diaspora2030 | Engaging for sustainable Development - GIZ

Више информација о програму доступно је  овде, док неке од успешних прича можете прочитати овде :

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати