Глобални програм "Миграције за развој"

Глобални програм „Миграције за развој“ (ПME) део је шире иницијативе под називом „Повратак у нове шансе“, коју финансира немачко Савезно министарство за економски развој (BMZ). Циљ програма је подршка социјалној и економској интеграцији повратника и локалног становништва/потенцијалних миграната. Партнери Програма су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МИНРСЗ), Национална служба за запошљавање (НСЗ) и Комесаријат за избеглице и миграције (КИРС). Услуге и мере подршке пружају се у сарадњи са националним и локалним институцијама, приватним сектором, организацијама цивилног друштва широм Србије и бројним пројектима и иницијативама које финансирају различити донатори. Више информација о програму доступно је овде.

Од новембра 2016. године, у сарадњи са МИНРСЗ и НСЗ, Програм нуди свеобухватно саветовање у оквиру Немачког информативног центра за миграције, стручно образовање и каријеру - ДИМАК. ДИМАК нуди индивидуална саветовања и информације о могућностима стручног образовања, запошљавања и реинтеграције, подржава реализацију сајмова запошљавања, организује информативне догађаје и нуди обуке за припрему радне биографије и пријављивање за посао.  Програм финансира, како кроз ДИМАК, тако и кроз различите пројекте које спроводе организације цивилног друштва, низ мера за стручно оспособљавање, подршку у запошљавању и самозапошљавању (предузетништво). Више о ДИМАК центру можете наћи овде.

ДИМАК канцеларије:

ДИМАК се налази при канцеларијама наших партнера:

  1. Националне служба за запошљавање – Миграциони сервисни центар у Београду
  2. Комесеријату за избеглице и миграције (КИРС) – седиште КИРС-а у Београду

Програм нуди и свеобухватно саветовање потенцијалних повратника већ у Немачкој, да би подржао повратнике у свим фазама повратка.

Области деловања Програма

Програм „Миграције за развој“ је подељен на три међусобно повезане области деловања:

Област деловања (1): "Немачка компонента" има за циљ унапређење информативних и саветодавних услуга које су на располагању потенцијалним повратницима у Немачкој.

Област деловања (2): "Компонента земље порекла", као главни предмет сарадње са МИНРЗС и НСЗ, усмерена је на:

  • саветовање и саветодавне услуге за повратнике и локално становништво у оквиру ДИМАК Центра;
  • упућивање повратника и локалног становништва на друге билaтералне пројекте које спроводи ГИЗ, као и националне партнере и међународне организације који нуде подршку  у друштвеној и економској реинтеграцији;
  • промоција запошљавања (нпр. мере стицања квалификација са запослењем; запошљавање кроз подршку у проналажењу конкретног посла; запослење путем самозапошљавања и субвенционисано запошљавање);
  • психосоцијална подршка повратницима и локалном становништву;
  • Јачање и развој капацитета државних саветодавних структура, првенствено МИНРСЗ и НСЗ, али и других имплементационих партнера у области управљања миграцијама, социјалном и економском реинтеграцијом повратника (нпр. КИРС).

Област деловања (3): "Компонента цивилно друштво" има за циљ да подржи организације цивилног друштва у одабраним земљама порекла у ширењу делокруга услуга за промоцију економске и социјалне интергације повратника и локалног становништва. У актуелној фази кроз ПМЕ програм финансирани су пројекти које реализује седам организација цивилног друштва у укупној вредности од око 1.9 мио. евра.

Каталог услуга расположиве подршке намењене повратницима у Републику Србију

У циљу што ефикаснијег пружања помоћи у области повратка и реинтеграције, ГИЗ двапут годишње ажурира и објављује јединствени Каталог услуга, као  најсвеобухватнији документ са свим типовима подршке у области образовања, здравствене заштите, социјалне и правне помоћи и стамбеног збрињавања за нови почетак, као и програмима за унапређење квалификација за запошљавање и самозапошљавање (предузетништво). Каталог садржи и преглед свих организација које се баве темом повратка и реинтеграције, као и директне контакте особа које су повратницима на располагању у тим организацијама.

Каталог је доступан и као дигитална апликација за паметне телефоне (Play store – re:integrate Serbia).

За више информација о услугама и Програму, посетите Фејсбук страницу ДИМАК Србија, као и веб-сајт Startfinder, који пружа информације о раду, образовању и животу и саветодавним центрима за (ре)интеграцију становништва у Србији и осталим земљама у којима се спроводи Програм.

Контакт: Марија Богдановић, вођа Програма „Миграције за развој“ у Србији: marija.bogdanovic@giz.de
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати