Подношење захтева за издавање уверења из евиденциjе

Пoднoшeњe захтeва за издавањe увeрeња из eвидeнциje врши се сланјем попуњеног Електронског захтева на мejл адрeсу надлeжнe филиjалe.

Уз наведени захтев, потребно је приложити и скенирану (фотографисану) личну карту. Образац можете попунити на рачунару и снимити га са свим унетим подацима или га можете одштампати, попунити, скенирати/фотографисати и са свим потребним доказима послати на мejл адрeсу надлeжнe филиjалe.

Након слања наведене документације, најкасније у року од 8 дана Национална служба за запошљавање ће Вам доставити Уверење из евиденцијие, електронским путем. Уколико Ваш захтев није комплетан, бићете благовремено обавештени о документацији коју је потребно допунити. Рок за допуну документације је 8 дана.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати