Подношење захтева за издавање/продужење радних дозвола

Захтев поднет мејлом мора бити достављен у ПДФ формату и електронски потписан квалификованим електронским сертификатом издатим од стране овлашћеног сертификационог тела.

Списак мејл адреса филијала на које можете поднети захтев мејлом преузимате овде

Захтев мејлом подносите месно надлежној филијали на обрасцу захтева за издавање односно продужетак одговарајуће врсте дозволе за рад. 

Уз образац захтева подносилац је дужан да достави и доказе о испуњености услова за издавање/продужење дозволе за рад, у складу са Законом о запошљавању странаца и Правилником о дозволама за рад . 

Пријем захтева поднетог мејлом биће потврђен подносиоцу захтева. 

Обрасце захтева за издавање и продужетак дозвола за рад и информацију о критеријумима за одређивање надлежности филијала НСЗ за поступање по захтевима, можете преузети на сајту НСЗ.

Даљи поступак по захтеву поднетом мејлом исти је као и са захтевом поднетим на шалтеру НСЗ, одлука (дозвола за рад и решење) донета по захтеву биће достављена подносиоцу захтева редовном поштом. 

Скрећемо пажњу: Захтеви упућени на мејл адресе појединих запослених у НСЗ неће бити узети у разматрање. 

Молимо вас да мејл адресе за подношење захтева за издавање и продужетак дозвола за рад не користите за постављање питања.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати