Обука за потребе послодавца за запосленог

Обука за потребе послодавца за запосленог  је мера која се спроводи ради стицања додатних знања и вештина запосленог ради унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина за потребе процеса рада а у одржања запослења код послодавца.

Мера се реализује ради усавршавања запосленог, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи. 

Под усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, које кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценцирани извођач обуке, у складу са законом Републике Србије, а на основу исказане потребе послодавца.

У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за реализацију мере, Национална служба за може послодавцу на основу захтева да исплати средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке ради усавршавања до 50% од укупних оправданих трошкова, а највише до 100.000,00 динара по полазнику. Проценат учешћа у фианнсирању се може повећати највише до 70% уколико је  послодавац мали или средњи привредни субјекат и/или на обуку упућује запослене без квалификације, старије од 50 година и/или припаднике етничких мањина.

Средства додељена по мери су хоризонтална државна помоћ.

Право учешћа у мери имају послодавци из приватног сектора, који испуњавају све услове дефинисане јавним позивом.

Линк ка актуелном јавном позиву >>

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати