Обука за потребе послодавца за запосленог

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог.

Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које нису преносиве, или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Под општим усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу, који кроз  обуку обезбеђује компетенције, односно стиче недостајућа знања, способности и вештине које су већином преносиве на друге привредне субјекте или делатности.

Обуку може спроводити јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са прописима наведеним у Закону о образовању одраслих и подзаконским актима, односно извођач обуке лиценциран од стране надлежне институције Републике Србије, у складу са посебним законским прописим, а на основу исказане потребе послодавца.

Мера се реализује за потребе послодавца, у складу са расписаним јавним позивом и правилником који уређује ближе критеријуме и услове за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца и који прописује министар надлежан за послове запошљавања.

Током трајања мере обуке за потребе послодавца Национална служба може учествовати у финансирању трошкова обуке, у складу са расположивим средствима и прописима за доделу државне помоћи, а на предлог тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности министра надлежног за послове запошљавања, највише до 100.000,00 динара по полазнику.

Право учешћа у реализацији обуке на захтев послодавца може остварити послодавац који припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%) и има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати