Обука за започињање сопственог посла

Обука представља увод у свет предузетништва, а полазницима се пружа саветодавна и информативна подршка уз коју ће са успехом закорачити у самостални посао. Обука се састоји из пет модула:

  • Основе предузетништва
  • Правни аспект предузетништва
  • Економски аспект предузетништва
  • Бизнис план радионица
  • Информације о уговорним обавезама према НСЗ

Обуке из предузетништва се изводе на два начина, у непосредном окружењу или онлајн формату и незапосленим лицима је омогућено да бирају начин на који ће да похађају обуку. У свим филијалама Националне службе за запошљавање обуку непосредно изводе запослени по предвиђеном јединственом програму обуке. Поред тога, полазницима се презентују и карактеристике локалног тржишта рада, као и сви актуелни и најављени јавни позиви за доделу субвенције за самозапошљавање.

Онлајн обука НСЗ заснована је на интерактивним аудиовизуелним садржајима и омогућава праћење лекција темпом примереним сваком појединцу, по жељи и више пута.

Нeзапoслeни, кojи накoн успeшнo завршeнe oбукe oдлучe да рeализуjу свojу пoслoвну идejу, мoгу да кoнкуришу за субвeнциjу за самoзапoшљавањe.

Пријава за регистрацију самосталне делатности може се поднети и електронским путем, о томе више информација на:  https://www.apr.gov.rs

За све информације у вези са укључивањем у наведену обуку, у просторијама Националне службе за запошљавањем или online путем, потребно је да се обратите Вашем саветнику за запошљавање.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати