Дoгађаjи

16.10.2012.

''Друга шанса'' у Сомбору

U ponedeljak, 15. oktobra su u prostorijama Škole za osnovno obrazovanje odraslih u Somboru potpisani ugovori između Nacionalne službe za zapošljavanje i nezaposlenih lica bez potpunog osnovnog obrazovanja koja će biti uključeni u projekat ''Druga šansa''. Predviđeno je da će ove godine u planirane cikluse ''Druge šanse'' u Somboru biti uključeno oko 50 nezaposlenih lica koji nemaju završeno osnovno obrazovanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor u saradnji sa „Školom za osnovno obrazovanje odraslih" iz Sombora i sa OŠ „Petefi brigada" iz Kule sprovodi projekat «Druga šansa» na teritoriji zapadnobačkog okruga.

U toku prošle godine nezaposlena lica sa evidencije Filiajle su informisana o ovom projektu i upućena u škole. Ova lica su, u zavisnosti od dosadašnjem obrazovanja, uključivana u tri ciklusa "Druge šanse". Svaki ciklus traje jednu školsku godinu: prvi ciklus I - IV razred, drugi ciklus V - VI razred, treći ciklus VII - VIII razred i obuka za izabrano zanimanje.

U zapadnobačkom okrugu prvi ciklus je uspešno završilo 13 nezaposlenih lica, drugi i treći ciklus je uspešno završilo po 18 nezaposlenih lica. Nastavkom trećeg ciklusa lica su uključena u četiri obuke za izabrano zanimanje. Relizovane su obuke za pomoćnog kuvara, pomoćnog frizera, izrađivači odeće i elektrozavarivači.

Prema planu i programu projekat «Druga šansa» se nastavlja i ove godine uključivanjem lica bez potpunog osnovnog obrazovanja u predviđene cikluse.