Дoгађаjи

16.12.2013.

Електронске приjаве

Poslovni centar Filijale Sombor NSZ, u saradnji sa Poreskom upravom Filijale Sombor, održao je protekle nedelje prezentaciju o popunjavanju objedinjene poreske prijave, u cilju pravovremenog informisanja korisnika olakšica po čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o novinama u poreskom sistemu.

Novim Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku vršiće se razmena podataka sa Poreskom upravom elektronskim putem, počev od 1. januara 2014. godine. Primenom ovog pravilnika, podaci generisani u Poreskoj upravi po osnovu pojedinačne poreske prijave za poreze i doprinose (PPP PD), elektronski će se dostavljati Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u cilju kontrole olakšica po čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Prezentaciji održanoj u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje prisustvovao je veliki broj knjigovodstvenih agencija i knjigovođa. Slobodan Katanić, poreski inspektor Poreske uprave, u svom izlaganju prisutne je upoznao sa razlozima uvođenja elektronskih prijava: unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija, lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi, bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama. Tokom prezentacije izvršen je pregled sajta Poreske uprave, na kome su svim korisnicima dostupni podaci o predlogu izmena Pravilnika, korisničko uputstvo za primenu prema predloženim izmenama, specifikacija validacije i obračuna, tehnička uputstva i primeri i lista često postavljanih pitanja obveznika.

Svi prisutni su pozvani da se, ukoliko naiđu na poteškoće prilikom unosa prijave, obrate stručnom savetniku, kako bi se u što kraćem roku otklonile sve nedoumice.