Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији (ИнР)

Пројекти 27.01.2022.

Иницијатива за инклузију покренута је средином 2017. године када је Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ (GIZ) и Стална конференција градова и општина отпочела сарадњу на овом пројекту са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националном службом за запошљавање, Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Комесаријатом за избеглице и миграције РС. Пројекат је инициран са намером да пружи подршку градовима и општинама Србије да развију иновативна и одржива решења за запошљавање маргинализованих и теже запошљивих група становништва, са посебним акцентом на стварање услова за запошљавање повратника из земаља ЕУ - тражилаца азила, Рома и других маргинализованих друштвених група. 

Због постигнутих добрих резултата, спровођење „Иницијативе за инклузију“, наставља се у оквиру пројекта „Инклузија Рома и осталих маргинализованих група у Србији“, који ГИЗ спроводи у партнерству са Кабинетом потпредседнице Владе Републике Србије као председнице Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године.

Циљ пројекта је да се побољшају оквир за спровођење „Националне стратегије за социјално укључивање Ромкиња и Рома у Републици Србији за период 2016-2025“, а посебно структуре за њену имплементацију, као и одговарајући механизми и ставови у друштву. 

За остваривање горе наведеног циља пројекат је подељен на четири компоненте које се узајамно допуњују и које треба посматрати као целину: 

Компонента 1 подразумева саветовање координационог тела за праћење спровођења националне Стратегије за Ромкиње и Роме као челне партнерске институције, да би се за спровођење изградиле неопходне структуре и процеси, као и одговарајући систем за праћење и евалуацију. Међусекторска сарадња на националном и локалном нивоу, тако и међу нивоима, чини битан саставни део тих консултација. 

Компонента 2 је усмерена ка смањењу стереотипа и дискриминације према ромској мањини, али и у оквиру саме мањине. Овде је у фокусу и вишеструка дискриминација Ромкиња.  Антидискриминаторне мере се спроводе за подизање свести у политици, привреди и друштву, да се стереотипи преиспитају, да се Роми и друге маргинализоване групе информишу о својим правима и да се ојача политичка воља за инклузију ромске мањине.

Компонента 3 подржава спровођење Стратегије за Роме и Ромкиње у општинама. Циљано саветовање општина, организација цивилног друштва и приватног сектора треба да доведе до тога, да се циљеви и смернице Националне стратегије спроведу на адекватан начин. За те потребе се сарађује са изабраним општинама, заједнички се обрађују искуства која се у њима стичу и преносе на национална тела. На тај начин треба да се интензивира дијалог између различитих нивоа и да се побољша интеракција између градова и општина и централне владе. Важну саставну компоненту чине мере за унапређење запошљавања и стицања прихода, као и  оспособљавања за њих.

Компонента 4 је покренута за ублажавање последица пандемије КОВИД-19, које могу угрозити егзистенцију Рома и других маргинализованих група. Кроз дистрибуцију хигијенских пакета, као и дељењем информација у циљу заштите од заражавања вирусом КОВИД-19, треба да се спрече непосредне опасности, али и да се спроведу мере за унапређење запошљавања и стицања прихода којима се побољшавају квалификације полазника. Због посебне ургентности узроковане изосталим могућностима за остваривање прихода (претежно у неформалном сектору) за Роме и друге маргинализоване групе становништва, овде се примењују мере „Cash for Works“ налик јавним радовима. И у овој области се циљано подржавају локални кризни тимови при извршавању задатака, посебно у односу на осетљиве групе становништва.

У оквиру ове компоненте се реализује пројекат „Побољшање услова живота Рома и Ромкиња и других маргинализованих група у 18 јединица локалне самоуправе у време пандемије КОВИД-19“, који имплементира НАЛЕД заједно са Асоцијацијом координатора за ромска питања и Националном службом за запошљавање. 

У периоду од септембра 2020. до августа 2021. су реализоване пројектне активности у области информисања, превенције и опоравка од КОВИД-19, за 3500 маргинализованих породица које живе у 18 партнерских општина и градова, са фокусом на ромску популацију која живи у подстандардним насељима, као и мере техничке подршке за јединице локалне самоуправе. Овим пројектом такође је обухваћено и економско оснаживање Рома и Ромкиња и других маргинализованих група кроз радно ангажовање 210 особа путем програма „Заједно за заједницу“, у шест пилот градова и општина - Суботица, Крагујевац, Крушевац, Пирот, Врање и Алексинац.

Донатор: Влада Републике Немачке
Носилац пројекта: Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ
Период имплементације: 2017 - 2019./2020 - 2022. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати