Послови

06.03.2024.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СНЕЖАНА ЈУКИЋ 26000 Панчево, Др.Светислава Касапиновића 23

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СНЕЖАНА ЈУКИЋ 26000 Панчево, Др.Светислава Касапиновића 23

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СНЕЖАНА ЈУКИЋ
26000 Панчево, Др.Светислава Касапиновића 23
тел. 064/6688779
e-mail. advjukic@gmail.com
Лице за контакт: Снежана Јукић

Дипломирани правник -на одређено време

УСЛОВИ: Образовање: Ниво 6.2 НОКС-а - основне академске студије обима од 240 ЕСПБ - Дипломирани правник. Ниво 7.1 НОКС-а - МАС обима од 60 или 120 ЕСПБ или ИАС од 300 до 360 ЕСПБ - Дипломирани правник. Контакт са послодавцем: Слање пријаве за посао поштом.Слање пријве за посао мејлом.Достављање радних биографија на увид. Трајање конкурса до 31.03.2024.