Компонента Пасош компетенција у оквиру пројекта "Стварање прилика за запошљавање угрожених група кроз побољшање општинских услуга"

Пројекти 27.01.2022.

Пројекат је финансиран од стране Немачког савезног министарства за економску сарадњу и развој БМЗ (BMZ), а спровело га је Немачко друштво за међународну сарадњу ГИЗ (GIZ) у оквиру Отвореног регионалног фонда за Југоисточну Европу – Модернизација општинских услуга.

Пасош компетенција, је инструмент који треба да допринесе повећању запошљивости осетљивих категорија становништва у Србији. У фокусу су рањиве групе: Роми, особе са инвалидитетом, млади без родитељског старања, али и други социјално угрожени грађани, који кроз овај пројекат могу лакше да дођу до посла. У оквиру пројекта је настао МАПС – Мрежа активиста за Пасош компетенција Србије, као плод заједничког рада осам организација цивилног друштва из Србије на увођењу и имплементацији Пасоша компетенција у Србији. МАПС чини 17 сертификованих саветника за Пасош компетенција из Србије делегираних из организација цивилног друштва које дуги низ година раде у области људских права и инклузије осетљивих група. Национална служба за запошљавање је на предметном пројекту имала улогу која се огледа у идентификовању и упућивању незапослених лица са евиденција НСЗ организацијама потписницама меморандума у којима раде сертификовани саветници за рад са Пасошем компетенција, као и у препознавању идентификованих знања и вештина у Потврдама из Пасоша компетенција и њиховог коришћења приликом посредовања у запошљавању. Ради се на проширењу мреже саветника и даљој имплемнтацији Пасоша компетенција у институционалне оквире. Пројекат се завршио крајем 2019. године и тада је коришћење инструмента ПК предато Удружењу МАПС (https://maps.rs/ko-smo-mi/ ).

Донатор: Немачко савезно министарство за економску сарадњу и развој 
Носилац пројекта: Немачко друштво за међународну сарадњу 
Период имплементације: 2018 - 2019. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати