Дoгађаjи

22.10.2013.

Локалне заjеднице у борби против трговине људима

U Skupštini grada Sremska Mitrovica danas je potisan memorandum o saradnji Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima, sa ciljem unapređenja kapaciteta lokalnih zajednica putem umerežavanja lokalnih ustanova, a radi efikasnije zaštite žrtava i prevencije trgovine ljudima.

Projekat „Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“ sprovodi NVO „Atina“ u saradnji sa Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva RS, novosadskim Humanitarnim centrom i drugim partnerima, među kojima je i NSZ.
Lokalna mreža održala je u Sremskoj Mitrovici tri sastanka, na kojima su predstavljeni ciljevi projekta, a u okviru kojih su bile organizovane i radionice na temu prevencije trgovine ljudima. Dogovoren je i konkretan sadržaj lokalne akcije u Sremskoj Mitrovici, koja će biti sprovedena do kraja oktobra.
Članovi lokalne mreže: lokalne ustanove socijalne i zdrastvene zaštite, obrazovne ustanove, policija, tužilaštvo, lokalne samouprave, Nacionalna služba za zapošljavanje, Crveni krst i organizacije civilnog društva, zajednički sprovode aktivnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o ovom problemu. Aktivnosti obuhvataju:

  • preventivni rad u romskoj populaciji, naročito sa decom u romskom naselju „Jalija“
  • preventivne programe i edukaciju đaka trećih i četvrtih razreda srednjih škola.
  • informisanje nezaposlenih lica u okviru obuke za aktivno traženje posla i kluba za traženje posla o problemu trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
  • deljenje promotivnog materijala.

Prilikom potisivanja memoranduma u Skupštini grada, dirktorka Centra za socijalni rad“ Sava“ i kordinatorka Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima u Sremskoj Mitrovici, Snežana Stanisavljević, naročito je istakla važnost angažovanja Nacionalne službe za zapošljavanje na ovom projektu.