Дoгађаjи

19.12.2013.

Могућности младих особа са инвалидитетом у образовању и запошљавању

Uspostavljanje i unapređenje saradnje svih institucija u lokalnoj zajednici koje su direktno ili indirektno svojim radom vezane za osobe sa invaliditetom, ključni je preduslov da bi se podstaklo zapošljavanje ove socijalno ranjive kategorije nezaposlenih.

. U cilju povećanja stepena informisanosti o ovoj temi, Filijala Sombor je organizovala radionicu pod nazivom ''Mogućnosti mladih osoba sa invaliditetom u obrazovanju i zapošljavanju’’.

Radionici su prisustvovali predstavnici Tima za inkluziju, Somborskog edukativnog centra, psiholozi osnovnih i srednjih škola. Radionicu je vodila Jadranka Radojčić, savetnica za planiranje karijere u Filijali Sombor NSZ i Jelena Lečić, psiholog Škole za osnovno i srednje obrazovanje ’’Vuk Karadžić’’ iz Sombora.

Istaknuta je činjenica da je obrazovanje ključni resurs i osnovna pretpostavka za tržišni razvoj. Uslov povećanja zaposlenosti je povećanje obrazovnog nivoa ukupnog stanovništva, a posebno socijalno ranjivih grupa, među kojima su i osobe sa invaliditetom. Bilo je reči i o javnim pozivima koje Nacionalna služba za zapošljavanja raspisuje svake godine u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, a kojima se podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Date su preporuke i predlozi za efikasnije rešavanje problema nezaposlenosti i uključivanje socijalno ranjivih kategorija u svet rada: razvoj ponude subvencionisanih programa obuka, novog zapošljavanja, samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva, razvoj fleksibilnih oblika rada, povećanje budžeta izdvojenog za obrazovanje i zapošljavanje socijalno ranjivih grupa i članova njihovih porodica.

Ocenjeno je da ovakav model rada i razmene informacija institucija lokalne zajednice treba da se nastavi i u narednom periodu.