Нове вештине за особе са инвалидитетом (NEW SKILLS FOR DISABILITY)

Пројекти 27.01.2022.

Пројекат је имао за циљ јачање партнерстава и положаја НСЗ у контексту професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом у складу са законом, односно, јачање институционалних капацитета и инструмената који дотичу кључне националне изазове у запошљавању израдом иновативне Платформе за запошљавање особа са инвалидитетом (DEP – Disability Employment Platform), која ће повезати све релевантне институције и интересне групе кроз размену добре праксе и, најважније, јачању вештина које ће омогућити укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада.

Носилац пројекта је Национална служба за запошљавање у партнерству са НВО Форум младих са инвалидитетом и Институтом Папилот из Словеније, а финансиран је средствима ЕУ у оквиру ПРОГРЕС (PROGRESS) програма (141.139,42 евра).

Пројекат се састојао од три групе активности:

  • Прва група активности је подразумевала активности подизања свести, преношења информација и промовисања дебате о изазовима запошљавања кроз организовање радионица и конференција;
  • Друга група активности је допринела размени добре праксе и искустава између ЕУ и Србије са циљем унапређења знања и бољег разумевања искустава ЕУ у овој области;
  • Трећа група активности је предвиђала формирање институционалне мреже за спровођење националних програма реформе и политике у области запошљавања особа са инвалидитетом. У оквиру ове групе активности је основан Национални комитет за запошљавање особа са инвалидитетом и израђена Платформа за запошљавање особа са инвалидитетом.

Резултати и кључни налази пројекта имају огроман утицај на идентификоване циљне групе и служе као одрживи механизми за побољшање запошљавања особа са инвалидитетом. Више од стотину учесника из различитих сектора је присуствовало регионалним семинарима о подизању свести и унапређењу знања о ЕУ и националним политикама запошљавања. Представници свих сектора су усвојили потребна знања и информације о Европској стратегији запошљавања и предложеним приоритетним активностима у оквиру наведених циљних група.

Један од кључних резултата пројекта је стварање платформе за запошљавање особа са инвалидитетом, која окупља кључне актере из јавног, приватног и цивилног сектора. Платформа пружа смернице и механизме за сарадњу и повећање стопе запослености особа са инвалидитетом.
Што се тиче институционалних питања, кључни резултати и закључци се односе на побољшање знања и капацитета представника Националне службе за запошљавање. Осим тога, основан је Национални комитет за запошљавање особа са инвалидитетом као тело за координацију развоја Платформе.

Донатор: ПРОГРЕС програм Европске уније
Носилац пројекта: Национална служба за запошлљавање
Период имплементације: 2010 - 2011. година

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати