Дoгађаjи

11.10.2012.

Одржан саjам запошљавања у Бачкоj Тополи

U Bačkoj Topoli 05. oktobra 2012. godine održan je Sajam zapošljavanja na kome je učestvovalo 13 poslodavaca.

Traženo je 50 radnika različitih profila i stepena obrazovanja kao što su: elektro i mašinski inženjeri, diplomirani pravnici, energetičari, bravari, livci, agenti osiguranja, mesari, vozači, marketing menadžeri, poslovni asistenti, knjigovođe i drugi.

I ovaj sajam u Bačkoj Topoli je ispunio očekivanja poslodavca, koji su mogli da u direktnom razgovoru i u jednom danu odaberu najbolje kandidate. Nezaposleni su mogli na jednom mestu da se upoznaju sa ponudom kompanija kao što su: Vodoprivredno preduzeće ,,DTD Krivaja", Termovent SC Livnica čelika, Usluga a.d., Pottker d.o.o, Chick prom, Metal corp i drugi.

Na sajmu zapošljavanja bili je prisutna i Nacionalna služba za zapošljavanje sa svojim štandom na kojem su svi posetioci sajma mogli da se informišu o merama aktivne politike zapošljavanja, ali i svim ostalim uslugama koje pruža NSZ.