Дoгађаjи

14.11.2012.

Одржан састанак локалног савета за запошљавање

U Vršcu je održan prvi sastanak Lokalnog saveta za zapošljavanje, na kojem je bilo reči o Akcionom planu zapošljavanja u 2013. godini. Preduslov za otvaranje novih radnih mesta je olakšavanje procedure poslodavcima za pribavljanje potrebne dokumentacije prilikom započinjanja i proširenja poslovanja.

Razgovarajući o osnovnoj ulozi Lokalnog saveta za zapošljavanje, kao i o merama koje treba preduzeti u cilju smanjenja nezaposlenosti u vršačkoj opštini, svi članovi su se složili da je,

pored sredstava koje bi Opština Vršac trebalo da izdvoji za aktivne mere politike zapošljavanja, neophodno raditi i na olakšavanju procedure poslodavcima za dobijanje određene dokumentacije prilikom započinjanja i proširenja poslovanja, jer je to najvažniji preduslov za otvaranje novih radnih mesta.

Predsednik Lokalnog saveta za zapošljavanje Vladimir Grujin je istakao i da je potrebno uticati na Lokalnu samoupravu kako bi se u narednoj godini rezervisala veća finansijska sredstva u realizaciji aktivnih mera zapošljavanja zbog čega je Lokalni savet za zapošljavanje i formiran.

Direktor vršačke filijale NSZ, Aleksandar Vinćilov obavestio je prisustne članove saveta za zapošljavanje da se na evidenciji ove filijale trenutno nalazi preko 11.500 lica, aktivnih tražilaca zaposlenja. Od tog broja 6.500 su sa prebivalištem u Opštini Vršac, a najveći broj nezaposlenih čini nekvalifikovana radna snaga, 42%. Lica sa završenim III i IV stepenom srednje stručne spreme je 48%, a samo 10% čine lica sa višim ili visokim obrazovanjem. Takođe je iznet podatak da je najveći broj nezaposlenih u Vršcu do 40 godina. Imaju srednju stručnu spremu i na evidenciji su do godinu dana.

Na sastanku je dogovoreno da se vršačkoj lokalnoj samoupravi uputi predlog da za 2013. godinu izdvoji veći iznos sredstava za aktivne mere zapošljavanja u odnosu na prethodne godine kojima bi moglo da se angažuje, bar za jedan procenat, više nezaposlenih lica sa evidencije. Predloženo je da se više sredstava izdvoji i za javne radove čime bi se smanjio broj lica koja primaju socijalnu pomoć, kao i da se škole aktivnije uključe u rešavanje problema nezaposlenosti kroz trening centre u kojima bi nezaposleni završavali određenu obuku i time povećali svoje šanse za zaposlenje.

Lokalni savet opštine Vršac čini 7 članova, među kojima su i predstavnici vršačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.