Дoгађаjи

04.03.2022.

Онлајн презентација јавних позива у Панчеву

У просторијама Филијале Панчево Националне службе за запошљавање крајем фебруара је за 20 послодаваца организована онлајн презентација јавних позива и конкурса за реализацију мера активне политике запошљавања у 2022. години.

Панчевачким привредницима су електронским путем достављени текстови јавних позива као и формулари захтева за конкурисање, како би се на тај начин што боље упознали са свим условима, роковима  и начинима на које могу конкурисати. Учесници форума послодаваца упознати су и са мерама активне политике запошљавања које су предвиђене Покрајинским акционим планом запошљавања за ову годину.

Јелена Шиник, в.д. директора Филијале и Вања Милићевић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништва, образовања и обука, позвали су локалне послодавце да учествују у овогодишњим јавним позивима, уз могућност и накнадног информисања свих заинтересованих незапослених лица и послодаваца о детаљима актуелних конкурса. 

Онлајн презентацијом јавних позива панчевачке Филијале НСЗ били су обухваћени претежно послодавци из Ковина, Ковачице и Алибунара, док ће за привреднике из самог Панчева у наредном периоду бити организован форум послодаваца уживо.