ПАРЕС: допринос ЈСЗ имплементацији Гаранције за младе

Пројекти 27.01.2022.

Циљ пројекта је упоређивање доприноса служби за запошљавање реализацији Гаранције за младе у три државе чланице ЕУ (Италија, Француска, Мађарска), као и једној државни која није чланица ЕУ (Србија) и која је послужила за контрачињенично упоређивање закључака.

Пројекат је одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројеката ПАРЕС: Бенчмаркинг између служби за запошљавање, ПРОГРЕС (PROGRESS) програма Европске уније. 

У оквиру пројекта су реализоване следеће активности:

  • Компаративна анализа улога служби за запошљавање у плановима реализације Гаранције за младе;
  • Дефинисање заједничког скупа квантитативних/квалитативних индикатора за упоређивање;
  • Прикупљање података, квалитативна анализа на терену, успостављање базе података;
  • Анализа података;
  • Утврђивање најбоље праксе, научених лекција и кључних елемената за развој политике;
  • Представљање и ширење исхода и резултата, што је подразумевало редовне састанке са партнерима на пројекту и организацију завршне конференције.

Донатор: ПРОГРЕС програм ЕУ
Носилац пројекта: је Министарство рада и социјалне политике Италије, а партнери на пројекту су Национална служба за запошљавање Србије, Национална служба за запошљавање Мађарске, Јавна служба за запошљавање Француске.
Период имплементације: новембар 2014 - фебруар 2016. године.
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати