Подршка развоју микробизниса у Србији (фаза 2)

Пројекти 27.01.2022.

Подручје имплементације: старт-уп бизниси, постојећи предузетници/микро предузећа уз услов да запосле радника који припада некој од следећих категорија на тржишту рада: жене, млади, особе са инвалидитетом, припадници угрожених мањинских група, припадници теже запошљивих категорија становништва

Циљ пројекта је био да допринесе одрживом развоју и смањењу сиромаштва у циљним општинама у Србији кроз оснаживање микро предузећа.

Специфични циљеви пројекта су били:

  1. Директно отварање радних места кроз образовну и економску подршку 60 микро бизниса и једне ромске грађевинске кооперативе/удружења,
  2. Унапређење програма третмана и прихвата осуђеника са циљем очувања менталног и физичког здравља осуђених лица у току извршења кривничних санкција.

Главне активности су биле усмерене на отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима обезбеђивањем пословних и стручних обука и доделом грантова у опреми. 

У целини пројекат је требало да допринесе: унапређењу развоја одрживе локалне привреде, нарочито предузетничких структура, развоју стратегија и релевантних акционих планова одрживог развоја, промоцији локалних демократских процеса кроз сарадњу и умрежавање релевантних учесника, смањењу стопе незапослености кроз подршку стварању радних места и микро бизниса и унапређењу стручних и пословних вештина подржаних клијената чиме би се допринело унапређењу животног стандарда маргинализованог становништва и смањењу сиромаштва у циљним подручјима, унапређењу услова боравка и програма прихвата осуђених лица на издржавању казне.

Донатор: Влада Немачке
Носилац пројекта: НВО Хелп, мисија у Србији
Период имплементације: јун 2016 – децембар 2017. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати