Подршка успостављању мреже институција за пружање постпеналне помоћи

Пројекти 27.01.2022.

Главни циљ пројекта је било подизање капацитета Канцеларије за алтернативне санкције за имплементацију нових законских одредби у области постпеналног третмана.

Постављени циљ је постигнут умрежавањем канцеларија у осам градова у Србији (Панчево, Сремска Митровица, Зајечар, Прокупље, Крушевац, Лесковац и Врање) са свим релевантним локалним актерима (организацијама, институцијама и појединцима) који су пружили подршку у процесу постпеналног прихвата. За спровођење ових активности, мапирани су потенцијални сарадници у локалној заједници, упознати  са значајем постпеналног прихвата и мотивисани да преузму активну улогу у том процесу.

Током првог пројекта “Подршка имплементацији нових законских одредби у области постпеналног третмана”, који се спроводио на територији Ваљева, Новог Сада, Крагујевца, Краљева, Суботице, Сомбора, Пожаревца, Ниша и Ужица, умрежено је девет Канцеларија за алтернативне санкције са актерима у локалној заједници на које могу да се ослоне у пружању постпеналне помоћи и подршке, са циљем стварања услова за имплементацију нових законских одредби у пракси и формулисању препорука за унапређење ових области. Као резултат ове активности настала је Листа контаката која је имала за циљ да све укључене институције имају комплетну информацију у контакту са осуђеним лицима.

Мапирани су потенцијални сарадници у локалној заједници који су упознати са значајем постпеналног прихвата и са њиховом улогом у том процесу.

Сви поменути градови су по једном били посећени током трајања пројекта, док су округли столови одржани у свим сем у Зајечару. На округлим столовима окупило се више од шездесет појединаца испред различитих инситуција и организација који ће у наредном периоду бити контакт особе за поверенике. Пре свега ту су били представници Центара за социјални рад, Црвеног крста, Одељења психијатрије при општим болницама или других установа за лечење болести зависности, али и представници организација цивилног друштва који су вољни да помогну, организације које се баве пружањем правне и психолошке подршке али и других врста подршке.

Донатор: Мисија ОЕБС-а (OSCE) у Србији
Носилац пројекта: Центар  за превенцију криминала и поспеналну помоћ – НЕОСТАРТ
Период имплементације: 15.06.2016 – 15.12.2016. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати