Подстицање запошљавања младих (YEP)

Пројекти 27.01.2022.

Циљ пројекта је пружање подршке младима да се боље позиционирају на тржишту рада и охрабри их да препознају, креирају и искористе могућности за запошљавање, подстакне развој предузетништва, као и да омогући компанијама већу понуду потребне радне снаге, применом интегративног приступа.

Пројекат је деловао у две области:

  • Прва област деловања је имала за циљ да креира, тестира и дефинише специфичну локалну иницијативу за запошљавање младих која ће се  заснивати на потребама како младих тако и тржишта рада у датим срединама. Подржана је и сарадња кључних актера (организације младих, школе, Националне службе за запошљавање, организације цивилног друштва, приватног сектор и других) који ће искуства и препоруке у креирању локалних услова за запошљавање младих пренети на национални ниво на којем ће се водити  Национални дијалог за запошљавање младих као интердисциплинарни, дијалог стручњака, младих и послодаваца и релевантних министарстава и институција које се баве запошљавањем младих.
  • Друга област деловања се односи на успостављање немачко-српске иницијативе за одрживи развој и запошљавање кроз политички дијалог у циљу стварања оквирних услова за унапређење перспективе раста и запошљавања на националном нивоу.

Резултати пројекта су:

-    Побољшање координације и сарадње релевантних институција у јавном, привредном и цивилном сектору на локалном нивоу, са циљем да се унапреде услови за запошљавање младих
-    Унапређење и иновирање мера активне политике тржишта рада, које ће се заснивати на потребама младих. Промоција постојећих услуга са циљем да млади људи ефикасније користе постојеће структуре и услуге
-    Спровођење интердисциплинарног стручног дијалога са циљем да се креирају политике, стратегије и планови који ће омогућити подстицање запошљавања младих.

Резултати и постигнућа овог стручног дијалога ће се интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-Српске иницијативе за одрживи развој и запошљавање, покренуте у мају 2015. године.

Висе информација о пројекту на: https://www.giz.de/en/worldwide/38765.html

Донатор: ГИЗ, Програм развојне сарадње - Одрживи економски развој и промоција запошљавања
Носилац пројекта: ГИЗ/ФАКТ
Период имплементације: јул 2015 – децембар 2017. године
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати