Дoгађаjи

10.02.2022.

ПОСЛОДАВАЦИ УПОЗНАТИ СА АКТУЕЛНИМ ЈАВНИМ ПОЗИВИМА И КОНКУРСИМА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Унијом послодаваца Србије, путем Zoom platforme, упознала је 121 послодавца из целе Србије са мерама активне политике запошљавања за 2022. годину и позвала их да искористе могућност запошњавања неапослених лица користећи актуелне јавне позиве и финансијску подршку НСЗ.

Послодавци су информисани да је за реализацију мера активне политике запошљавања ове године издвојено је 6,55 милијарди динара. Посебно је било речи о 12 јавних позива и конкурса које је Национална служба за запошљавање расписала 31. јануара и који су намењени ангажовању незапослених лица са евиденције службе, која припадају категоријама теже запошљивих. Конкурси намењени ангажовању особа са инвалидитетом отворени су до краја године, а већина осталих позива намењених послодавцима до 30. новембра, осим за спровођење јавних радова, где је рок за подношење захтева 15. март 2022. године. У односу на претходну годину код већине мера повећани су појединачни износи намењени незапосленим лицима.

Послодавцима је указано на значај непосредних контаката свих актера на тржишту рада, на бенефите које могу остварити сарадњом са Националном службом и заједничким подизањем нивоа друштвене одговорности.

Добра сарадња претходних година допринела је стабилности на тржишту рада, повећавањем задовољства послодаваца квалитетом одабраних кадрова, повећањем броја запослених са евиденције Националне службе за запошљавање и самим тим смањењу стопе незапослености, што је један од основних циљева службе.