Прелазак из образовања у свет рада студената са инвалидитетом у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини - Trans2Work

Пројекти 27.01.2022.

Пројекат је реализовао конзорцијум који је окупио 22 партнера, међу којима су високошколске институције, невладине организације, удружења послодаваца и службе за запошљавање, док је носилац овог регионалног пројекта био Универзитет Македонија из Солуна, Катедра за образовну и социјалну политику.

Циљна група Транс2Wорк пројекта је била широка групација садаш

их и потенцијалних студената са инвалидитетом, универзитетски каријерни центри, наставно особље као и послодавци из приватног и јавног сектора.
Циљ Пројекта је био да повеже високо образовање и приступачно пословно окружење кроз:

  • Унапређење капацитета високошколских установа за пружање подршке студентима са инвалидитетом за прелазак са студија на посао у складу са препорукама ЕУ
  • Припрему послодаваца за потпуније разумевање потреба особа са инвалидитетом у циљу проширења понуде радних места
  • НСЗ је својим учешћем подржала реализацију различитих пројектних активности међу којима су најзначајније:
  • Идентификација и анализа потреба послодаваца и студената са инвалидитетом у вези са запошљавањем;
  • Креирање веб алатке која ће помоћи послодавцима да пронађу одговарајуће кандидате за радна места и студентима са инвалидитетом да пронађу слободна радна места и едукативне програме;
  • Едукација наставног особља, послодаваца и особа са инвалидитетом на тему управљања каријером и запошљавања студената са инвалидитетом;
  • Јачање капацитета универзитетских каријерних центара за пружање подршке свршеним студентима са инвалидитетом и успостављање улоге каријерног ментора;
  • Подизање свести послодаваца у вези са предностима запошљавања особа са инвалидитетом.

Више информација о пројеkту на: www.trans2work.eu  

Донатор: Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA), Еразмус+ програм
Носилац пројекта: Универзитет Македонија из Солуна, Катедра за образовну и социјалну политику
Период имплементације: 14.10.2015 - 14.10.2018. године

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати