Прикупљањем и рециклажом текстила до одрживих решења

Пројекти 27.01.2022.

Пројекат је имао за циљ допринос стварању услова за запошљавање рањивих група у Србији и Црној Гори, кроз повећање њихове конкурентности, успостављањем система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила.

Финансиран је из ИПА програма прекограничне сарадње са Црном Гором (172.511 евра), а реализовало га је Удружење грађана “Женски центар Ужице”, у партнерству са Националном службом за запошљавање – Филијала Ужице.

Пројекат је био усмерени на успостављање инфраструктурних и кадровских предуслова за повећање запошљивости рањивих категорија становништва у два града и то превасходно жена, успостављањем система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила, у организацији два удружења која се баве заштитом права жена кроз следеће кораке:

  • инфраструктурно опремање 2 пријемна центра за прихват отпадног текстила у Ужицу и Никшићу.
  • формирање креативних радионица у просторијама два удружења, са циљем упошљавања њихових чланица.
  • стварање услова за континуирану едукацију заинтересованих за израду предмета и производа од рециклираног текстила, успостављањем два тренинг центра у просторијама удружења.
  • Упоредо са овим активностима дефинисање структуре (полу)производа од рециклираног текстила које ће удружења производити (Исти ће бити урађен кроз опсежну анализу/студију потреба тржишта за рециклираним текстилом, која ће показати исплативост различитих услуга/производа које удружења могу понудити тржишту)
  • подизање свести локалних заједница о могућностима које рециклажа и поновна употреба текстила пружају у решавању вишеструких проблема модерног друштва: социјалних, економских и еколошких.

По завршетку обуке коју је похађало 20 жена, извршена је још једна селекција и одабрано је 10 полазница, које су завршетку обуке засновале радни однос.

Извршена је набавка опреме и адаптација простора у којем се производе предмети од рециклираног текстила.

Завршна конференција пројекта је одржана у мају 2015.г. у Никшићу. У склопу конференције је одржана изложба израђених предмета од рециклираног текстила.

Представници пројектног тима из филијале Ужице су узвратили посету Бироу рада у Никшићу и тим поводом искористили прилику да размене искуства са колегама из Црне Горе.

Донатор: ИПА програма прекограничне сарадње са Црном Гором
Носилац пројекта: Удружење грађана “Женски центар Ужице”
Период имплементације: 2014 - 2015. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати