Развоj и имплементациjа система за вредновање перформанси за високошколске институциjе у Србиjи - PESHES

Пројекти 27.01.2022.

Пројекат је имао за циљ дефинисање је и имплементацију сета индикатора за мерење перформанси високошколских институција и студијских програма и пилотирати модел за њихово рангирање. Крајњи циљ пројекта је интеграција тог модела у систем високошколског образовања чиме би се омогућило квалитетније планирање образовне политике и управљање финансирањем високошколских институција;

Носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Београду, а партнери поред Националне службе за запошљавање су и Универзитети у Твенти, Ријеци, Торину, Валенсији, Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Новом Пазару, Универзитет Сингидунум, Национални савет за високо образовање, Републички завод за статистику, Конференција академија за примењене студије у Србији и Центар за промоцију науке. Пројекат је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Идеја и очекивани резултати пројекта директно су у вези са приоритетима и циљевима Националне стратегије високог образовања и пратећег Националног акционог плана.

Шири циљ пројекта је унапређење управљања, функционисања и квалитета рада високообразовних институција у Републици Србији. Специфични циљеви пројекта су:

  • дефинисање и имплементација сета индикатора и мерила за мерење перформанси и рангирање високошколских институција и студијских програма;
  • структуисање и пилот имплементација система (модела) рангирања институција и студијских програма;
  • увођење система мерења перформанси у акредитоване и реакредитоване студијске програме и високошколске институције;

Донатор: Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA), Еразмус+ програм
Носилац пројекта: Правни факултет Универзитета у Београду
Период имплементације: 2016 –  2019. година
 

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати