Вести

17.01.2013.

Сигуран пут до посла у иностранству

Savezna agencija za zapošljavanje Nemačke i Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije danas su potpisale Sporazum o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpskih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj. Na ovaj način otvorene su mogućnosti za zapošljavanje radnika za zdravstvenu negu u bolnicima i domovima za stara lica na teritoriji Nemačke. Već je dogovoreno zapošljavanje oko 250 radnika, a očekuje se da će put Nemačke prvi radnici krenuti već u aprilu, nakon završetka priprema i apliciranja kandidata na oglas. Projekat podrazumeva i pripremu radnika u Srbiji za odlazak u Nemačku, kao i podršku prilikom integracije na radnom mestu, koju pruža Nemačka organizacija za tehničku saradnju - GIZ.

U Srbiji više od 14.000 hiljada lekara i medicinskog osoblja traži posao, a velikom broju u poslednje vreme se nudi mogućnost za rad u inostranstvu, i to uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje. Za naše stručnjake su najviše zainteresovane nemačke klinike, jer u ovoj zemlji već dugi niz godina postoji nedostatak medicinskog osoblja, pre svega u bolnicama i domovima za stara lica. S ozbirom da se radi o velikom broju upražnjenih radnih mesta, Savezna agencija za zapošljavanje Nemačke je pokrenula inicijativu potpisivanja ugovora koji bi omogućio zapošljavnje naših medicinskih radnika u toj razvijenoj zemlji Evropske unije. Sporazum o posredovanju u privremenom zapošljavanju srpskih radnika u Saveznoj Republici Nemačkoj potpisali su Monika Varnhagen, direktor nemačke Centrale za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV) i Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, u prisustvu ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji Hajnca Vilhelma i državnog sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Dragog Vidojevića.

„S obzirom da u ovom trenutku nismo u stanju da poslodavcima posredujemo kvalifikovanu i kvalitetnu radnu snagu, odlučili smo da se obratimo zemljama koje imaju dobre radnike, a koji u svojoj zemlji ne mogu ni u perspektivi da nađu posao. Srbija je prva zemlja sa kojom smo potpisali ovakav sporazum. On je koristan za sve strame - poslodavci iz Nemačke dobijaju kvalifikovanu radnu snagu koja im već godinama nedostaje, u Srbiji se smanjuje nezaposlenost radnika ovog profila, dok medicinski radnici dobijaju mogućnost da započnu život u jednoj od najrazvijenijih zemalja sveta“, rekla je Monika Varnhagen, naglašavajući da je Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) zadužena da odabrane radnike pripremi za odlazak, što podrazumeva i kurseve jezika, i da ih potom podrži u prvom periodu rada u Nemačkoj, kako bi se lakše integrisali u društvo i radnu sredinu.

Ovim sporazumom Nemačka služba se obavezuje da proveri kredibilitet poslodavaca pre započinjanja postupka posredovanja i pripremi dvojezične ugovore o radu. Kada se govori o uslovima rada i boravka u Nemačkoj, ovaj sporazum predviđa da su uslovi isti kao i za sve radnike koji legalno borave u toj državi, nezavisno od državljanstva, i koji obavljaju istu vrstu poslova u okviru sistema zdravstvene zaštite.

“Sporazumom stavaramo mogućnost da naši medicinski radnici, kojih je oko 12.000 na evidenciji nezaposlenih, dođu do kvalitetnog posla u Nemačkoj, uz maksimalnu podršku i zaštitu. U ovom trenutku posao će dobiti oko 250 medicinskih tehničara i bolničara, ali smo od kolega iz Nemačke dobili informaciju da su potencijali mnogo veći. Dogovoreno je da bruto plata u početku bude oko 2300 evra, uz povećanje po polaganju državnog ispita“, rekao je Dejan Jovanović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. On je napomenuo da je prvi korak preciziranje uslova prema potrebama poslodavaca, i prijavljivanja zainteresovanih kandidata. Jovanović je naglasio da će Nacionalna služba nastojati da ovaj model saradnje uspostavi i sa ostalim državama koje mogu da ponude kvalitetne poslove našim radnicima, a da će se uspešna saradnja sa Nemačkom svakako nastaviti.

„Ovo je samo početak saradnje naših zemalja u oblasti zapošljavanja. Upoznati smo sa situacijom na vašem tržištu rada i želimo da angažujemo radnike koji se u Srbiji teže zapošljavaju. Ne želimo da stručni radnici, koji su Srbiji neophodni, napuštaju svoja radna mesta kako bi otišli u Nemačku zbog boljih uslova. Zato se ovaj sporazum ograničava na zdravstveno osoblje“, naglasio je Hajnc Vilhelm, ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji.

Razmena radne snage sa Nemačkom, članicom Evropske unije, izuzetno je značajna posebno zbog činjenice da je nezaposlenost u ovom delu regiona veoma visoka. Partneri iz Nemačke prepoznali su da imamo kvalifikovane, vredne i kvalitetne radnike.

„Nemačka je već decenijama poželjna destinacija za naše radnike, jer pruža dobre uslove života i rada. Njihovi standardi su i naš izvor inspiracije kako treba urediti društvo. Ovaj sporazum je korak u pravom smeru, i nadam se da će otvoriti put i nezaposlenima Srbije drugih profila i stepena obrazovanja da pronađu siguran put do posla u Nemačkoj“, rekao je državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Dragi Vidojević.

Legalan rad u bilo kojoj državi, a ne samo u Nemačkoj, podrazumeva da je radnik obavezan da pre odlaska u inostranstvo potpiše sa poslodavcem ugovor o radu, koji mu potom omogućava da legalno dobije radnu i boravišnu dozvolu u toj državi. Ovakav način zapošljavanja propisuju ne samo međunarodne konvencije, već i Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Odredbe ovog sporazuma predviđaju saradnju u postupku posredovanja, koja podrazumeva informisanje Nacionalne službe od strane nemačkog partnera o slobodnim radnim mestima, pojedinostima koje su tiču uslova radnog mesta i jezičkim preduslovima.