Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији

Пројекти 27.01.2022.

Циљ пројекта је допринос инклузији маргинализованих Рома и других угрожених група становништва у друштвени и економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама

Специфичан циљ пројекта је обезбеђивање бољег приступа тржишту рада за Роме са посебним фокусом на Ромкиње и младе, и друге угрожене групе становништва на локалном нивоу.

Пројектне активности директно утичу на повећање социјалне инклузије и економско оснаживање угрожених група становништва. Предложене активности су усмерене на уклањање препрека за подизање образовног нивоа и унапређење способности и вештина сиромашних и маргинализованих група становништва у циљу побољшања њиховог положаја на тржишту рада, а спроведене су у оквиру две компоненте: 

Компонента 1 подразумевала је пружање подршке угорженом становништву у приступу тржишту рада кроз радионице, пословне и стручне обуке и грантове/донације у опреми за започињане малих бизниса и микро предузећа. У оквиру ове компоненте поднето је укупно 1883 захтева за финансирање. Од 636 апликација које су прошле други круг селекције (1321 прошло први круг), 483 су одобрене за финансирање. Од тог броја 227 корисника су припадници Ромске популације од чега 119 Ромкиња. Грантови су додељени у виду опреме и алата у вредностима од 1500, 2400 и 3600 евра. 430 финалних корисника је похађало додатне стручне обуке. Поред тога, након укључивања у мере, 414 незапослених лица је пронашло запослење у току трајања пројекта, 452 корисника је учествовало у друштвено корисном раду, 99 корисника је учествовало у студијским посетама.

Компонента 2  је допринела повећању могућности запошљавања младих путем професионалне обуке кроз праксу на послу и у оквиру ове компоненте 56 младих је укључено у програм радне праксе од чега 19 жена, а у току трајања пројекта 32 корисника су запослена на минимум годину дана (од чега 9 жена).

Остали постигнути резултати:

  • 7 стручних школа је укључено у пројекат
  • 8 професора као и једна регионална развојна агенција у процес менторства
  • 31 фирма је пружила радну праксу
  • 22 фирме су запослиле 22 младих у току трајања пројекта

Донатор: Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SDC) и градови Краљево, Крушевац, Лесковац, Пожаревац, Врање, општине Пријепоље, Прокупље, Трстеник, Владичин Хан и Власотинце и градска општина Обреновац.
Носилац пројекта: Немачка организација Хелп (Hilfe zurSelbsthilfe e.V.)
Период имплементације: мај 2014 – август 2017. године

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати