Техничка помоћ за унапређење капацитета Националне службе за запошљавање Републике Србије за обраду података, прављење прогноза, мониторинг и евалуацију (EUNES)

Пројекти 27.01.2022.

Општи циљ пројекта био је допринос смањењу стопе незапослености у Републици Србији.

Пројектне активности допринеле су смањењу стопе незапослености обезбеђивањем ефикасних алата за ефикасно интервенисање на тржишту рада и промоцијом запошљавања и бољих послова. Приликом мерења утицаја пројектних активности на ниво незапослености, узимана је у обзир и тренутна економска криза, као и други фактори који утичу на баланс између понуде и потражње на тржишту рада.

Специфични циљ EUNES пројекта био је да унапреди перформансе НСЗ у следећим областима:

1) праћење и предвиђање трендова на тржишту рада и 

2) мониторинг и евалуација актвних мера тржишта рада.

Пројектне активности биле су груписане у пет главних компоненти:

  1. Унапређење капацитета за прогнозирање у оквиру НСЗ и МЕР
  2. Јачање капацитета за мониторинг и евалуацију у оквиру НСЗ и МЕР
  3. Развој софтвера за мониторинг и предвиђање трендова на тржишту рада и софтвера за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања
  4. Набавка хардвера и ДМС-а
  5. Активности видљивости и дисеминације

Резултати постигнути у оквиру пројекта су следећи:

  • Развијена и унапређена методологија и интерна документа за истраживање и прогнозирање трендова на тржишту рада и мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања;
  • Ојачани капацитети запослених у НСЗ и МЕР за истраживање и прогнозирање трендова на тржишту рада и мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања;
  • Уведен софтверски систем за истраживање и прогнозирање трендова на тржишту рада и мониторинг и евалуацију мера активне политике;
  • Анализа стања на тржишту рада, извештаји о прогнозираним трендовима и извештаји о евалуацији активних мера су јавно представљен и дистрибуирани МЕР-у, социјалним партнерима и осталим заинтересованим странама

Донатор: Програм предприступне помоћи ЕУ ИПА 2008 (у износу од 998,000 евра) Носилац пројекта: EEO GROUP S.A. S&T Services, TARA International Consulting, а крајњи корисник била је Национална служба.
Период имплементације: 01.03.2010 – 31.10.2010. године

Прочитај више

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати