Вести

01.04.2024.

У Нишу 13 ОСИ успешно завршило информатичку обуку

Филијала Ниш Националне службе за запошљавање је у претходном периоду реализовала Основну информатичку обуку за 13 особа са инвалидитетом (ОСИ) Њима су 29. марта свечано уручени сертификати којима се потврђује да су успешно савладали програм обуке.

Полазницима је сертификате уручио предавач Небојша Лазаревић, у присуству организаторке образовања одраслих из нишке Филијале НСЗ Јелене Станковић и саветника за запошљавање особа са инвалидитетом Александра Алексића.

Један од полазника обуке Милош Станојевић, по занимању прехрамбени технолог са радним искуством и на административним пословима, каже да је задовољан обуком, али би волео и да су имали мало више времена да се посвете областима које њега конкретно интересују, зато би и желео да настави са едукацијом у том правцу.

Основна информатичка обука за ОСИ у нишкој НСЗ је реализована од јануара до марта ове године, а похађало ју је 13 незапослених који су на овај начин савладали основна знања из области коришћења рачунара и интернета, обраде текста, табеларних калкулација и електронских презентација.

Незапослени упућени на ову обуку имали су најмање завршену основну школу и први степен инвалидности, што значи да су запошљиви под општим условима, односно да за њих није потребно прилагођавање радног места. Током трајања обуке, полазници су имали право на новчану помоћ у износу од 20.000 динара и плаћене трошкове превоза.

Ово је друга обука реализована у Нишу ове године, након што је претходно 10 особа са инвалидитетом успешно завршило обуку за енглески језик, такође организовану за потребе тржишта рада.