Вести

01.03.2024.

У суботичкој Филијали завршена Основна информатичка обука за ОСИ

Филијала Суботица Националне службе за запошљавање 28. фебруара је свечано доделила сертификате полазницима Основне информатичке обуке за особе са инвалидитетом (ОСИ), након које су се оспособили за рад на рачунару, што ће им омогућити да лакше дођу до одговарајућег посла.

- Циљ је био да ова лица постану конкурентнија на тржишту рада. Сама обука им је много значила, јер је увећала њихова знања и вештине, а уколико се укаже потреба за додатном, специјалистичком информатичком обуком, ми ћемо организовати и те обуке. Особе упућене на ову обуку имале су најмање завршену средњу школу и први степен инвалидности, који значи да су запошљиве под основним условима, односно за њих није потребно прилагођавање радног места. Веома је широка палета послодаваца који траже раднике управо из ове категорије – објашњава Сузана Јамбор, саветница НСЗ за ОСИ.

Она је подсетила да, поред овакве и сличних обука за тржиште рада, намењених особама са инвалидитетом и другим категоријама незапослених, НСЗ организује и обуке незапослених за потребе познатог послодавца. 

- Током индивидуалних разговора са незапосленима, ослушкујемо шта је њихова потреба и шта сигурно може да им помогне. Зато, на пример, организујемо и обуку за језике, енглески и немачки, нижи и виши ниво. Тренутно очекујемо објаву програма запошљавања кроз које ћемо стимулисати и послодавце да запошљавају особе са инвалидитетом – додала је Јамбор.

Једна од полазница која је успшешно завршила обуку је и Јасминка Кривић, која се, како каже, нада да ће јој сертификат користити у потрази за послом. 

- Доста сам успела да савладам. Јесте да сам колико-толико имала предзнање, али јако пуно сам научила овде. Надам се да ће ми ово помоћи у проналажењу посла који је адекватан мојим годинама и мом стању.

Основна информатичка обука за особе са инвалидитетом је у суботичкој филијали реализована у периоду од децембра 2023. до фебруара 2024. године, а похађало ју је 10 незапослених који су током 92 школска часа савладали знања из области основа коришћења рачунара и интернета, обраде текста, табеларних калкулација и електронских презентација.