Дoгађаjи

07.07.2014.

У сусрет грађанима Шапца

Филијала Шабац НСЗ је, у суботу, 5.јула 2014. године, организовала манифестацију „У сусрет грађанима“, како би што директније корисницима услуга презентовала своје активности и рад, а истовремено оне који су најзаинтересованији, незапослена лица, иницирала на активнији приступ у трагању за послом.

Тако је Господар Јевремова улица у Шапцу постала место сусрета запослених из шабачке Филијале и грађана Шапца, који су на штанду НСЗ могли да добију одговоре на сва питања из области запошљавања и да се упознају са свим видовима финансијске и нефинансијске подршке коју им НСЗ нуди.

Директор Националне службе за запошљавање, Синиша Надбантић, који је тог дана посетио шабачку Филијалу, истакао је да је НСЗ модеран сервис у служби грађана и да ће и у будуће задржати активан приступ у раду са корисницима својих услуга, како би им помогла да реше један од својих највећих проблема, незапосленост. Истакао је да ће НСЗ и ове године бити кључна карика у запошљавању и да ће кроз активне мере, џоб клубове, центре за информисање и професионално саветовање, а у сарадњи са осталим значајним субјектима везаним за сектор запошљавања и пројектима финансираним средствима ИПА фонда, помоћи да се енергичније делује на тржишту рада, како би се повећало запошљавање у Србији.