Дoгађаjи

08.04.2013.

Успешно завршене обуке

U Filijala NSZ Čačak uručeni su sertifikata polaznicima osnovne informatičke obuke ECDL standard, u petak 05. aprila 2013. godine u prostorijama Obrazovnog centra „Akademija“. Pet osoba sa invaliditetom sa evidencije NSZ Filijale Čačak je uspešno završilo ovu obuku.

Dodeljeni su sertifikti i polaznicima ostalih obuka za osobe sa invaliditetom koje su uspešno realizovane: u Čačku obuka za poslovnog sekretara za pet lica i u Gornjem Milanovcu osnovna informatička obuka ECDL standard za pet lica.

Prateći potrebe poslodavaca Nacionalna služba nastoji da putem obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju osposobi teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica za uključivanje u svet rada.

Uključivanjem u ove obuke osobe sa invaliditetom stekla su dodatna znanja koja će im pomoći da se uključe u one poslove koji prvenstveno odgovaraju njihovim mogućnostima i sposobnostima. Vidljivo je i zadovoljstvo polaznika na ukazanoj prilici da kroz sticanje dodatnih znanja i korišćenjem ostalih mera i programa aktivne politike zapošljavanja i sami postanu aktivni činioci na tržištu rada.