Подстицање запошљавања корисника новчане накнаде

Незапослено лице, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, има право на једнократни подстицај за запошљавање у висини од 30% од укупног износа новчане накнаде, без доприноса за обавезно социјално осигурање, које би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану накнаду.
Корисник новчане накнаде може да оствари ово право само за заснивање једног радног односа у периоду трајања истог права на новчану накнаду, ако поднесе писмени захтев у року од 30 дана од дана заснивања тог радног односа. 
Захтеви се подносе надлежној филијали. 

Образац можете наћи на овој адреси 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати