Пријављивање на евиденцију

Национална служба за запошљавање омогућила је странкама електронско пријављивање на евиденцију. Прво пријављивање странака на евиденцију може се извршити електронским путем, слањем попуњеног Обрасца – Прва пријава на евиденцију на мејл адресу надлежне филијале Националне службе за запошљавање, према месту Вашег пребивалишта или према месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште. Образац можете попунити на рачунару и снимити га са свим унетим подацима или га можете одштампати, попунити, скенирати/фотографисати и са свим потребним доказима послати на мејл адресу надлежне филијале.

Након пријема ваше пријаве са приложеном документацијом, у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 8 дана бићете обавештени о статусу ваше пријаве, као и термину заказаног индивдуалног разговора са Вашим саветником.

Уколико је Ваша документација непотпуна, бићете благовремено обавештени о документацији коју је потребно допунити. Рок за достављање допуне Ваше документације је 8 дана.

Напомињемо да  и страни држављани, који испуњавају услове да се могу пријавити на евиденцију незапослених, пријаву такође могу да поднесу  електронским путем.

Обавештење о заштити података о личности можете видети овде.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати