Дoгађаjи

12.12.2013.

Активна партнерства на локалном нивоу

U Valjevu je 10. decembra, u prostorijama ‘’Omni centra’’, održan okrugli sto na temu „Usklađenost obrazovanja sa potrebama tržišta rada na lokalnom nivou“, u okviru EU projekta ‘’Podizanje učinka i konkurentnosti i povezivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage kroz javno-privatno umrežavanje’’ (MATCHDO).

Značaj teme prepoznali su i svoj doprinos kroz konstruktivnu diskusiju, sa dosta dobrih ideja i predloga, dali predstavnici biznis sektora, Regionalne privredne komore, Gradske uprave, predstavnici obrazovnih institucija i nevladinog sektora.

‘’Privreda razmišlja kako da opstane. Neophodno je ulagati u domaću proizvodnju i zaštititi domaću trgovinu. Kada bi Srbija proizvodila sve ono što se uvozi, otvorilo bi se oko 500.000 radnih mesta. Osnovni problem je kako podići privredu’’, naglasio je Slobodan Novaković, direktor „Malina impeksa’’.

Dragan Krajinović, predstavnik firme ‘’Gorenje’’, istakao je: ‘’Zaposlili smo oko 700 radnika za godinu dana. Primili smo oko 3000 prijava za posao za 150 različitih zanimanja. Proces selekcije, obučavanja i stručnog usavršavanja radimo po procedurama osnivača iz Slovenije, u skladu sa našim zakonom. U proizvodnji smo zaposlili radnike od osnovne škole do fakulteta, različitih zanimanja, od elektro, mašinske struke, do mesara, pekara, frizera. Najvažnije su lične karakteristike, koliko će ljudi doprineti firmi, da su motivisani, imaju logiku, da imaju cilj i da su spremni na učenje“.

U Kompaniji „Bosis“ veliki značaj pridaju testiranju, selekciji kandidata i investiranju u kadrove. Marija Pantelić, HR menadžer, kaže: “Zapošljavamo mlade ljude bez iskustva i obučavamo ih u saradnju sa PWC. Prisutan je problem neusklađenosti teorijskih i praktičnih znanja, ali i motivacije kandidata. Nedostaju informatička znanja, znanje stranih jezika, najviše poslovni engleski, ali i znanja iz oblasti poslovne komunikacije i korespondencije. Važna je i samoprocena, kandidati nemaju svest o tome šta ne znaju. Na grupnim intervjuima sabotiraju jedni druge, nema timskog rada, a dešava se i da ljudi planu i dolazi do konfliktnih situacija na samom razgovoru za posao“.

Predstavnici visokoškolskih i srednjoškolskih institucija preduzimaju različite aktivnosti kako bi povećali zapošljivost učenika i studenata po završetku školovanja. U Valjevu u tome prednjače Tehnička i Poljoprivredna škola. Rajka Šarčević, pomoćnik direktora Tehničke škole, istakla je da je Tehnička škola dobila akreditaciju za obrazovanje odraslih i registrovano je 50 modula za obuke.

‘’Otvoreni smo za saradnju sa poslodavcima i obuke prilagođavamo potrebama tržišta rada. U saradnji sa NSZ kreiramo programe rada, a dobru saradnju imamo sa privredom, ali i Tehničkom školom iz Velenja iz Slovenije, školama iz Nemačke, Turske, Bosne. Predlažemo zapošljavanje nastavnika stručne prakse po kompanijama. U toku su marketing aktivnosti i animiranje učenika za upis 10 zavarivača koje bi poslodavci zaposlili. Nadamo se da ćemo uspeti u tome, pošto đaci nisu mnogo zainteresovani da uče zanate, čak i ako ih očekuje siguran posao“, kaže Rajka Šarčević.

Pavle Budinčević, menadžer projekta MATCHDO, izneo je da su ključne crte ličnosti, sposobnosti, inteligencija, komunikacija sa ljudima. ‘’Prisutne su predrasude prema određenim poslovima, a nedostatak prakse je nešto na čemu treba posebno raditi. Najbolji primer je Nemačka, gde kompanije organizuju proces srednjoškolskog obrazovanja. Vlada treba da pruži podršku domaćim kompanijama u zapošljavanju i ulaganju u ljudske resurse’’, naglasio je Budinčević.