Дoгађаjи

25.06.2014.

Ближе корисницима услуга

Национална служба за запошљавање (НСЗ) - Филијала Нови Сад и Град Нови Сад су крајем прошле седмице заједнички организовали манифестацију посвећену питањима рада и запошљавања, на Тргу слободе, у Новом Саду. Послодавцима и незапосленима је омогућена директна комуникација са представницима НСЗ, са циљем да се свим заинтересованим посетиоцима пруже потпуне информације о услугама НСЗ и одговори на сва питања из области запошљавања.

„Ова акција је у складу са новим, енергичнијим приступом НСЗ према корисницима услуга, првенствено послодавцима, али и незапосленим лицима. Интензивирани су контакти са послодавцима, са циљем да им се пружи подршка у одабиру радника. У односу на незапослена лица нови приступ подразумева свеобухватно информисање, пре свега о слободним пословима, селекције за обуке које се организују за потребе тржишта рада и помоћ у активацији приликом тражења посла“, истакао је директор НСЗ Синиша Надбантић и додао да ће ове активности свакако допринети повећању запошљавања са евиденције НСЗ.

„Суштина новог приступа је и сарадња са локалним самоуправама. Први пут у Новом Саду у организацију оваквог догађаја укључила се и локална самоуправа, која је водећа у одговорности према незапосленим лицима кроз издвајање средстава у циљу њиховог запошљавања“, нагласио је Надбантић.

Члан Градског већа за привреду Горан Сечујски сматра да би локалне самоуправе требало да буду проактивније по питању финансирања активних мера запошљавања. Досадашњу сарадњу са Филијалом Нови Сад НСЗ оценио је као одличну.

„НСЗ је најбољи партнер у решавању проблема незапослености. Путем оваквих догађаја НСЗ се приближава корисницима својих услуга. То је и прилика да се категорије људи који се не пријављују на евиденцију НСЗ и нису упознати са услугама НСЗ и градске самоуправе информишу о мерама осмишљеним у циљу подстицања запошљавања“, закључио је Сечујски.

У завршној фази је и израда извештаја локалних анализа тржишта рада у Републици Србији и израда Националне класификације занимања.

„Националном класификацијом занимања, путем спроведених анкета послодаваца, биће обухваћено преко 1.500 занимања. Ради се о потпуно новој класификацији, усклађеној са моделом Европске стратегије запошљавања, за разлику од претходне, која је застарела“, рекао је Надбантић.

Незапослени су имали увид у евиденцију слободних радних места, као и прилику да се упознају са могућностима додатног образовања кроз обуке, преквалификацију и доквалификацију. Послодавцима су представљени различити видови подршке при запошљавању нових радника, са посебним освртом на запошљавање осетљивих категорија. Ученици завршних разреда основне школе и остали заинтересовани на штанду НСЗ могли су да провере своја професионална интересовања, путем пилот-игрице „Каријерно путовање“, настале у оквиру сарадње НСЗ и ПБИЛД пројекта и преузму примерак публикације НСЗ „Водич за избор занимања“.

„Игрица ми је била занимљива. Потврдила сам своје интересовање за глуму, али ме највише изненадио крајњи резултат, по којем сам, пре свега, истраживачки тип особе. Сада ћу више размишљати о занимањима која одговарају том типу и гимназији као средњој школи на коју сам, након играња игрице, усмерена“, објаснила је Лена Агбаба, која је завршила шести разред у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Новом Саду.

На функционално опремљеном штанду свим посетиоцима је био доступан штампани информативни материјал. Активним приступом, подржаним од стране Владе Републике Србије, НСЗ настоји да своју делатност приближи послодавцима и незапосленим лицима и утиче на веће интересовање за коришћење програма намењених подстицању запошљавања. До сада је промоција услуга НСЗ путем непосредног контакта са корисницима организована у Београду, Нишу и Новом Саду, а ускоро се очекује и у Крагујевцу.