Вести

06.03.2024.

Директор Мартиновић у Крању на форуму ,,Миграција радне снаге у Словенију“

У словеначком граду Крању 5. марта је одржан форум под називом ,,Миграција радне снаге у Словенију: потребе, изазови и пракса”, на којем је учествовао Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање Републике Србије, са својим сарадницима Александром Богдановићем, директором Сектора за случај незапослености и правне послове и Вељком Сретеновићем организатором међународне сарадње. Догађај је организовало Европско надзорно тело за рад (ЕЛА), у сарадњи са националним службеником за везу са Словенијом и Заводом за запошљавање Словеније.

Организовање форума део је активности које ЕЛА спроводи у циљу јачања сарадње и пружања подршке земљама чланицама ЕУ у ситуацији суочавања са изазовима на националном нивоу и потребе обезбеђивања фер, једноставне и ефективне примене начела ЕУ у области мобилности радне снаге и координације социјалне сигурности.

Учесници догађаја били су директори и представници служби за запошљавање земаља ЕУ и земаља које су на путу приступања, као што су Србија, БиХ и Црна Гора, као и представници међународних организација, попут Wапеса и Еуреса из Немачке и Аустрије, министарстава, синдиката и инспекција рада из Аустрије, Холандије и других европских земаља. Форуму је присуствовао и словеначки министар за рад Лука Месец.

Панелисти су говорили о изазовима и проблемима са којима се сусрећу актери у области запошљавања, у светлу великог недостатка домаће радне снаге и растућих потреба за увозом страних радника. На састанку се дискутовало о приступима заштити страних радника и изградњи имиџа европских земаља као пожељних дестинација за раднике мигранте, унапређењем услова рада и живота кроз појачану и иновативну сарадњу са социјалним партнерима и службама запошљавања из других партнерских земаља.

Наиме, Европска унија се данас суочава са великим недостатком радне снаге и неусклађеностима на тржишту рада, што захтева осмишљавање одговарајућих политика и спровођење ефикасних мера како би се у наредним декадама реализовали циљеви и постигле вредности које су дефинисане Лисабонским споразумом и Повељом ЕУ о основним правима. Како је истакнуто, овај задатак је захтеван, с обзиром на то да демографске, технолошке, климатске и друге промене утичу на тржиште рада и доносе глобалне и комплексне изазове за које треба наћи нова решења.

Директор Европског надзорног тела за рад Цосмин Боиангиу је истакао значај усвајања већих овлашћења за то тело како би имало снажнију надзорну улогу над радом националних завода за запошљавање и политика које оне спроводе у тој области.

Према речима директора Мартиновића, за Националну службу за запошљавање овај форум је био добра прилика за стицање увида у начине размишљања о добрим праксама и решавању сродних проблема какви постоје и у нашој земљи. Како је истакао, за Србију као земљу која последњих година све више од земље емиграције постаје пожељна дестинација за раднике мигранте, искуства земаља у региону у области радних миграција и интервенције заштите права таквих радника добијају све више на значају.