Дoгађаjи

24.10.2013.

Два циља

Mladi dobijaju iskustvo u privatnom sektoru i postaju zainteresovani da se i sami bave privatnom delatnošću, a poslodavci imaju priliku da u svoje radne procese pozovu obučene mlade ljude koji su radna snaga budućnosti

''Privatnim firmama su potrebni obučeni ljudi koji poseduju znanja za konkurentno poslovanje na tržištu, tako da ovaj program u praksi ima dva cilja: mladi dobijaju iskustvo u privatnom sektoru i postaju zainteresovani da se i sami bave privatnom delatnošću, a poslodavcima je omogućeno da u svoje radne procese pozovu obučene mlade ljude koji su radna snaga budućnosti'', istakao je Hauard Okman, direktor USAID Projekta održivog razvoja, u uvodnom delu okruglog stola posvećenog programu ''Obuka na radnom mestu''.

Program obuke mladih u privatnim preduzećima pokrenut je u okviru USAID Projekta održivog razvoja, koji se realizuje u 32 opštine u Srbiji. Za područje međuopštinske saradnje Zrenjanin - Kikinda - Novi Bečej, u Zrenjaninu je 23. oktobra održan okrugli sto kome su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, NSZ - filijala Zrenjanin i Kikinda i privatnih kompanija.

Poziv privatnim kompanijama, zainteresovanim da po ovom modalitetu angažuju mlade, otvoren je od 17. oktobra do 17. novembra. Izbor kompanija obaviće se do kraja novembra, povratnu informaciju o ishodu firme će dobiti do 10. decembra, a zatim će tokom januara biti izvršena selekcija kandidata, kako bi obuke započele februara 2014. godine. Na području Zrenjanin - Kikinda - Novi Bečej prednost će imati preduzeća iz sektora prerade hrane.

Program ''Obuka na radnom mestu'' namenjen je isključivo kompanijama iz privatnog sektora, koje imaju kapacitete da zapošljavaju mlade do 30 godina. Program obuke trajaće 2 meseca, tokom kojih će angažovani mladi dobijati nadoknadu u iznosu od 60% minimalne bruto zarade. Reč je o inovativnom programu, koji će privatnim preduzećima pružiti priliku da kroz neposredno iskustvo selektuju lica koja će nastaviti da rade, odnosno da odaberu kvalitetan kadar. Mladima, pak, omogućava da rade i stiču radno iskustvo. I oni koji imaju radno iskustvo u struci, mogu da se praktično osposobljavaju u nekom drugom domenu struke, što će im omogućiti privatna kompanija u kojoj obavljaju obuku.